logo
 

YOGA    BOWEN TECHNIEK    EMMETT TECHNIEK    E.E.N.@THERAPIE

 
  
 
 
 

   
 

PRIVACYVERKLARING

Petra Verstappen is verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Petra Verstappen
Leukerhof 6
6004 Dc Weert
Tel. 0495-540417
petraverstappen@kpnplanet.nl

Voor een goede behandeling is het, als behandelend therapeut, noodzakelijk om een clientendossier aan te leggen. Dit is ook wettelijk verplicht door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en over de uitgevoerde behandelingen.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden in uw dossier en voor het opstellen van een zorgnota:
 • Naam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Emailadres
 • Data van behandelingen
 • Korte omschrijving van behandeling
 • Kosten consult
 • Polisnummer en naam ziektekostenverzekeraar
 • Naam huisarts
 • Gezondheidsgegevens

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U geeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar petraverstappen@kpnplanet.nl en ik zal zo spoedig mogelijk op uw verzoek reageren.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Voor het gebruik van waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanominiseerde gebruik tijdens intervisie/intercollegiale toetsing.

De gegevens in het clientendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt geeist, 20 jaar bewaard.
De website van Petra Verstappen gebruikt geen cookies en neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik neem dan contact op via petraverstappen@kpnplanet.nl.